คลังสื่อการสอน (DLIT Resources)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

Link ที่เกี่ยวข้อง

>> โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

ที่ั้ตั้งโรงเรียน

เลขที่ 121 หมู่ที่ 5 เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5439521 โทรสาร. 02-5439522

Our Partners