ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ...รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและนักพัฒนา
การประกาศเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามปกติ รูปแบบ On Site 100% (มาเรียนที่โรงเรียน
ตารางสอนครู กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตารางสอนครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตารางเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียนนักเรียนเข้าระหว่างปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6
การจัดห้องเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
การจัดห้องเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศเปิดภาคเรียน ที่ 1 / 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประกาศ....รับสมัครร้านค้าประจำโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียน ม.1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรีสากลกับครูอัตราจ้างวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าต่อระหว่างปี ระดับ ม.2 , 3 , 5 , 6
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบ ๒ ที่มีสิทธิ์มารายงานตัวและมอบตัว
การจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ...รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1