กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเอกรินทร์ บุญอินทร์
ครู

นายไกรวุฒิ สมพงษ์ผึ้ง
ครู

นายบุญรอต สีหมอก
ครู

นายปราโมท สริมลำจวน
ครู

นายทนงศักดิ์ เผือกคล้าย
ครู

ว่าที่ ร.ต.ศาสตราวุธ ปาสานะ
ครู

นายรุสดี สะแลแม
ครู

นายเอกวัฒน์ คู่กระสงข์
ครูอัตราจ้าง